Komunalinės atliekos

       Atliekas UAB „Švarinta“ renka ir veža Šiaulių, Kelmės rajonuose ir Šiaulių mieste. Bendrovė suteikia 0,12 m3; 0,14 m3; 0,24 m3 talpos konteinerius gyventojams ir 1,1 m3 talpos įmonėms.

     Atliekos yra tvarkomos, vadovaujantis rajonų, miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais LR atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

        Komunalines atliekas sudaro:

  1. antrinės žaliavos (tinkamas perdirbti popierius, stiklas, plastmasė, metalas) ir pakuotės atliekos (plastikinės, popierinės, stiklinės).
  2. mišrios komunalinės atliekos.
  3. žaliosios atliekos.
  4. stambiagabaritės atliekos, buityje susidarančios pavojingos atliekos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos, padangos.

       Antrinės žaliavos, pakuotės – tai perdirbti tinkamos atliekos tokios kaip stiklas, plastikas, metalai, popierius ir kartonas, perdirbti tinkamos iš jų gautos medžiagos. Jas galima išmesti į antrinių žaliavų konteinerius (plastiko, popieriaus, stiklo).
       Mišrios komunalinės atliekos, likusios po atrūšiavimo, į kurias griežtai draudžiama mesti aukščiau išvardintas atliekas, žemės gruntą, statybos ir griovimo, skystas, gamybines, degančias ar karštas atliekas (pelenus) bei žaliosios atliekos, jei nėra kompostuojamos namudiniu būdu, yra išvežamos pagal tvarkaraščius, pateiktus grafikuose.
       Stambiagabaritės atliekos (stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, dviračiai, langai, durys ir kt.), buitinio remonto atliekos (buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos), kaip ir naudotos lengvųjų automobilių padangos, surenkamos apvažiavimo būdu arba gyventojai gali jas patys pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, rajono atliekų priėmimo punktus.
       Primename, kad rūšiuodami atliekas, mes prisidedame prie švarios gamtos ir visų ateities gerovės.