Apie komunalinių, statybinių atliekų vežimą

      UAB "Švarinta" vadovaujasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (2002), kuris nustato bendruosius atliekų prevencijos ir tvarkymo reikalavimus, kad būtų išvengta atliekų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai; sąlygas, kai medžiaga ar daiktas gali būti nelaikomi atliekomis; atliekų tvarkymo valstybinį reglamentavimą; pagrindinius atliekų tvarkymo sistemų organizavimo ir planavimo principus; reikalavimus atliekų turėtojams ir atliekų tvarkytojams; atliekų tvarkymo ekonomines ir finansines priemones; alyvų, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių gamintojų, importuotojų, platintojų teises ir pareigas.

         Komunalinės atliekos Šiaulių rajone yra tvarkomos, vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais LR atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

        UAB "Švarinta" tvarko, renka, veža antrines žaliavas Šiaulių mieste ir Kelmės rajone. Pasirašius antrinių žaliavų vežimo sutartį, UAB "Švarinta" suteikia antrinių žaliavų konteinerius popieriaus, plastiko, stiklo pakuotės žaliavoms Šiaulių mieste.

          Primename, kad antrinių žaliavų išvežimas yra nemokamas.

       Šiaulių rajono, miesto atliekos yra vežamos į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną. Antrinės atliekos yra perduodamos tolimesniems atliekų tvarkytojams.